Lid worden

Lid worden

Momenteel is er geen wachtlijst voor het toelaten van nieuwe senior en jeugdleden. De toelating gebeurt in volgorde van aanmelding.

Eerste kennismaking

Als je lid wilt worden, kom dan eerst eens op ons vliegveld langs om kennis te maken met iemand van het dagelijks bestuur (maak zo nodig een afspraak via het contactformulier. We willen namelijk graag weten wie je als persoon bent en of je al een brevet hebt, of dat je wilt komen leren vliegen. Ook horen we graag waarmee je wil gaan vliegen en wat je ambities daarin zijn. Verder kunnen we je misschien wat tips geven. En tot slot maak jij meteen kennis met de club en onze faciliteiten!

Toelatingsbeleid

Om ook in de toekomst te kunnen blijven modelvliegen is het belangrijk dat je je houdt aan onze regels voor de veiligheid en het milieu. En om onze vereniging gezellig en voortvarend te houden zien we graag dat je op jouw manier een positieve bijdrage levert. Nieuwe leden beginnen daarom als lid met een proefperiode van maximaal 1,5 jaar. Zodra je hebt laten zien dat je binnen de vereniging past, onze regels naleeft én je een brevet hebt behaald, wordt je lidmaatschap definitief. Het bestuur beslist daarover.

Nieuwe leden in bezit van een brevet mogen, vanwege de veiligheidseisen, alleen vliegen als er ten minste één volwassen lid met een definitief lidmaatschap aanwezig is. Voor alle leden zónder brevet geldt bovendien dat zij alleen onder begeleiding van een instructeur uit het veiligheidsteam mogen vliegen, dit kan overigens uitsluitend in de weekenden. De vereniging verwacht dat nieuwe leden hun brevet binnen de proefperiode halen. Serieus en zeer regelmatig met een instructeur lessen is de weg naar succes en het brevet. Daarmee de vrijheid dagelijks zelfstandig te mogen vliegen.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor het lidmaatschap door het aanmeldingsformulier te printen, in te vullen en als PDF-scan per e-mail te sturen naar de secretaris (secretaris@gmvc.nl. Stuur ook een scan van je pasfoto en een kopie van je brevet (als je dat al hebt) mee. De secretaris zal je aanmelding bevestigen.

Je gegevens zullen wij behandelen volgens ons privacybeleid.

Na je aanmelding nodigt het bestuur je uit voor een introductie op ons vliegveld. In een rondleiding maak je kennis met iemand van het veiligheidsteam en krijg je verdere uitleg over de huisregels.

Kosten en ingangsdatum

De contributie bedraagt:

  • € 120,- voor volwassenen;
  • € 60,- voor jeugd.

Jeugdleden binnen het gezin van een volwassen lid krijgen een korting van 50% op de contributie.

Voor het onderscheid tussen jeugd en volwassenen geldt de leeftijd van 18 jaar, die je in het contributiejaar (van 1 januari tot en met 31 december) zult bereiken.

Als volwassene betaal je bij toetreding eenmalig € 150,- als bijdrage voor de investeringen die de vereniging mede voor jou heeft gedaan, om de huidige voorzieningen te realiseren.

Je lidmaatschap gaat in nadat je de introductie hebt gehad en de penningmeester je betaling heeft ontvangen.

Lidmaatschap opzeggen

Je kunt je lidmaatschap opzeggen door dit vóór 1 december per e-mail kenbaar te maken aan de secretaris. De secretaris zal je opzegging per mail bevestigen. Na opzeggen eindigt je lidmaatschap aan het eind van contributiejaar. Eerdere beëindiging met restitutie van contributie is dus niet mogelijk. Zeg je na 1 december op, dan ben je contributie voor het nieuwe daaropvolgende kalenderjaar verschuldigd.

Als je na een opzegging later opnieuw lid wilt worden, kun je aan je eerdere lidmaatschap geen rechten ontlenen. Dat betekent dat je opnieuw de toetredingsbijdrage moet betalen, dat je geen voorrang op de wachtlijst hebt en dat je weer als nieuw lid begint.

Moet je ook lid zijn of worden van de KNVvL?

Nee, dat hoeft niet.

Verzekering

Je dient wel te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering die ook het besturen van een op afstand bestuurbaar model dekt.