Veldcommissie “Veldco”

Terrein en Materieel: Onze Veldco commissie is voor het uitoefenen van onze sport de belangrijkste.

Immers het vliegveld is de plek waar we allemaal afhankelijk van zijn, iedere dag.                               Deze vrijwilligers doen het onderhoud van de grasmat en tevens de machines en hulpmiddelen die er voor nodig zijn de conditie te waarborgen.

Vaak meermalen per week op verschillende dagdelen, met elkaar aan de slag om het gras kort en het veld zo strak mogelijk op te leveren.  Zij onderhouden de machines zodat deze in goede conditie blijven.

Een zeer intensieve taak waarbij ieder lid dankbaar mag zijn voor hun inzet en zodoende een pauze mag nemen als de mannen op het veld in de weer zijn.

Veiligheid komt bij ons op de eerste plaats en daarom stelt ons Terrein Reglement ook bij artikel F/ 46

“Je mag niet gaan modelvliegen, wanneer er werkzaamheden op het vliegveld zelf of binnen het vlieggebied worden uitgevoerd.”

Als alle leden hier om denken, tevens dat wat op het gebruik van het veld of tijdens het sleutelen aan modellen gebruikt is ook weer te verwijderen, zodat maaimachines niet beschadigd raken. Doet deze commissie met plezier het noodzakelijke werk.

Erikjan Reijneveld

Veldco@gmvc.nl