Privacybeleid

Om te kunnen functioneren heeft de GMVC enige gegevens van je nodig. Deze pagina beschrijft om welke gegevens het gaat en hoe de GMVC er mee om gaat.

Ledenadministratie

De penningmeester voert de ledenadministratie met daarin de onderstaande gegevens. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester), tenzij anders is vermeld.

 • naam (roepnaaminitialen en achternaam), pasfoto en geboortedatum
  De roepnaam, achternaam en pasfoto zijn via het ´smoelenbord´ in het clubhuis door alle leden in te zien om elkaar te leren kennen.
 • contactgegevens (huisadrese-mailadres en telefoonnummer)
  Van leden die een speciale functie vervullen (zoals instructeur) kan toestemming gevraagd worden om hun e-mailadres en/of telefoonnummer binnen en soms ook buiten de vereniging bekend te maken.
 • type lidmaatschap en wijzigingen daarin
  Het type lidmaatschap is ook bekend bij het veiligheidsteam.
 • brevet(ten) en toevoegingen van nieuwe brevetten
  De brevetten zijn ook bekend bij het veiligheidsteam.
 • betalingsafschriften van contributies
  Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor de penningmeester en mogen zo nodig worden ingezien door de kascommissie.

De penningmeester zorgt dat de gegevens op een gangbare manier beveiligd zijn tegen misbruik door onbevoegden. Ook de overige leden van het dagelijks bestuur nemen gangbare maatregelen om lekken van gegevens (waaronder ook correspondentie met leden) te voorkomen.

De GMVC zal je gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe een wettelijke plicht bestaat.

Als je je lidmaatschap opzegt, worden je gegevens na maximaal een jaar verwijderd en vernietigd, met uitzondering van je initialen + achternaam, geboortedatum, lidnummer, brevetgegevens en de periode dat je lid was. Deze gegevens kunnen van belang zijn als je ooit opnieuw lid wilt worden of als er om welke reden dan ook bevestiging nodig is dat je lid was of brevetten hebt gehaald.

Betalingsafschriften van contributies bewaren wij niet langer dan wettelijk voor de boekhouding vereist is.

Logboek

Om eventuele incidenten of klachten te kunnen onderzoeken is er een logboek. Als je komt vliegen moet je daarin onder andere je naam en de datum en tijd van aankomst noteren. Het logboek is door alle leden ter plaatse in te zien. Als er geen problemen zijn gemeld, worden bladen uit het logboek na enkele weken verwijderd en vernietigd.

Gegevens op je model

Als je model door een incident op een onbekende plaats neerkomt moet de eventuele vinder contact met je kunnen opnemen, zeker wanneer je model schade heeft veroorzaakt. Daarom moeten op al je modellen op een voor de vinder logische plaats ten minste je naam en telefoonnummer staan.

GMVC-website

De website van de GMVC heeft een openbaar deel en een afgeschermd deel. Mochten we je op het openbare deel noemen in bijvoorbeeld een nieuwsbericht, dan noemen we alleen je roepnaam. We vermelden alleen je volledige naam als je daarmee instemt of als je binnen de context van het modelvliegen al algemeen bekend bent (bijvoorbeeld als wedstrijdvlieger).

Om praktische reden kunnen we voor het plaatsen van foto´s die in de openbare ruimte genomen zijn, niet iedereen om expliciete toestemming vragen. We zullen echter nooit foto´s plaatsen die evident nadelig zijn voor de op de foto herkenbare persoon of personen. Mocht je desondanks een foto of vermelding van jezelf aantreffen die je liever verwijderd wilt hebben, dan zullen we die op je eerste verzoek verwijderen.

Op het afgeschermde deel plaatsen we alleen materiaal waarvan de betrokkenen weten dat dit onder de leden wordt gedeeld. Voor de toegang tot dit deel geven we je als nieuw lid een code die je vertrouwelijk moet houden. De afscherming houdt zoekmachines zoals Google en Bing buiten de deur, maar biedt geen garantie dat alleen de actuele leden toegang hebben. Als je dus op het afgeschermde deel iets over jezelf deelt met andere leden, wees je dan bewust dat de kring wellicht iets groter is dan alleen de actuele leden.

De website heeft geen koppeling met de ledenadministratie.

Delen van gegevens door leden

De GMVC neemt geen verantwoordelijkheid voor wat leden buiten de GMVC-website om met elkaar te delen, bijvoorbeeld op social media, via forums op internet of via gemeenschappelijke opslag in de cloud. Ben je actief op dergelijke kanalen, houd dan rekening met de privacy van anderen en de belangen van de GMVC.