Over deze website

Deze website is door de webmaster gemaakt in een ontwikkelomgeving bestaande uit HTML-Kit, XAMPP en de ondergenoemde browsers.

Browsers en media

Getracht is de site zo simpel mogelijk te houden en deze zo goed en uniform mogelijk te laten werken op de huidige generatie HTML 5-browsers. De site werkt in elk geval zoals bedoeld met de huidige versies van Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer en Edge. De weergave in 2 kolommen wordt niet ondersteund door Internet Explorer 9 en Firefox. In Chrome staat het kolomscheidingslijntje niet altijd netjes tussen de kolommen. In Safari op de iPad verschijnt er geen scrollbar in frames waarbinnen de inhoud te lang is.

Ook is getracht de site te laten werken op verschillende media, van Smartphones tot desktop PC's. De weergave past zich aan op basis van de beschikbare breedte. Op smalle schermen worden details soms weggelaten. Door het browservenster smaller of breder te maken, kun je de weergave vinden die je het prettigst vindt.

Kleur van de hyperlinks

  • Bruin: link binnen deze site.
  • Groen: link buiten deze site. Wordt geopend op een nieuw tabblad.
  • Paars: PDF-bestand. Wordt geopend op een nieuw tabblad (mits je een PDF Reader hebt geïnstalleerd, zoals Adobe Acrobat Reader).
  • Rood: toelichting. Wordt getoond in een pop-up.

Privacy

Om redenen van privacy noemt de GMVC op het openbare deel van deze website nooit iemands volledige naam zonder zijn/haar toestemming, tenzij de betrokkene binnen de context van het modelvliegen al algemeen bekend is (bijvoorbeeld als wedstrijdvlieger).

Om praktische reden kan de GMVC voor het plaatsen van foto's die in de openbare ruimte genomen zijn, niet iedereen om expliciete toestemming vragen. De GMVC zal echter nooit foto's plaatsen die evident nadelig zijn voor de op de foto herkenbare persoon of personen.

Mocht je desondanks een foto of vermelding van jezelf aantreffen, die je liever verwijderd wilt hebben, stuur dan een e-mail aan de webmaster en geef duidelijk aan om welke foto of tekst het gaat.

Deze website registreert geen gepersonaliseerde gegevens. Je bezoek wordt alleen toegevoegd aan statistieken.

Melden van fouten

Mocht je een fout op een webpagina ontdekken (bijvoorbeeld een niet-werkende hyperlink), dan kun je deze eenvoudig melden via de link 'Meld een fout op deze pagina', onderaan de pagina. De webmaster stelt dat zeer op prijs.